Tworzymy w Tarnowie przyjazną placówkę wsparcia dziennego dla osób od 18 roku życia mających zaburzenia w sferze psychicznej (np. depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, afektywne zaburzenia nastroju) oraz dla osób cierpiących na choroby otępienne (m.in. Alzheimer, Parkinson).

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań” mieści się przy ul. Piotra Skargi 29a w Tarnowie. Dom prowadzony jest na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa przez Fundację Zielona Przystań i współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Ośrodek ma charakter ponadgminny. Pobyt jest bezpłatny. Ośrodek działa od 7:00 do 16:00 przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Dom zapewnia działania wspierająco – aktywizujące, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, poprzez różnorodne zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego, edukacyjno – komputerowej, kreatywnej, plastycznej, rękodzielniczej, florystycznej i technicznej. Codziennie odbywa się rehabilitacja. Dodatkowo prowadzona jest zumba, muzykoterapia oraz nauka tańca.

Założone cele i zadania są realizowane poprzez następujące działania terapeutyczne:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy.
 • Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym kształtowanie właściwych relacji z innymi osobami, współpracy w grupie, doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.
 • Trening umiejętności spędzenia czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, programami telewizyjnymi, Internetem oraz majsterkowanie.
 • Trening poznawczy, ukierunkowany na poprawę funkcjonowania w sferze intelektualnej. Trening ten ma szczególne znaczenie dla osób z chorobą Alzheimera oraz cierpiących na inne zespoły otępienne.
 • Zajęcia kreatywne mające na celu rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu.
 • Zajęcia relaksacyjne połączone z edukacją z zakresu skutecznych technik radzenia sobie z objawami stresu.
 • Muzykoterapię.
 • Choreoterapię.
 • Biblioterapię, wykorzystującą terapeutyczne działanie prozy, poezji i innych form literackich.
 • Arteterapię wykorzystującą działania o charakterze plastycznym, artystycznym, rękodzielniczym.
 • Zajęcia techniczne, mające na celu rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.
 • Zajęcia florystyczne, mające na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników poprzez rozbudzanie ich kreatywności twórczej.
 • Zajęcia rehabilitacyjne z uwzględnieniem ćwiczeń ogólnousprawniających.
 • Poradnictwo specjalistyczne w tym psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • Spotkania integracyjne.
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
 • Współpraca z rodzinami i opiekunami osób korzystających z działalności ŚDS.
 • Współpraca z innymi osobami i podmiotami.