Zasady przyjmowania

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie przy ul. Piotra Skargi 29a

 1. Jeśli placówka dysponuje wolnym miejscem pracownik socjalny z Centrum Usług Społecznych informuje o tym osobę wnioskującą o skierowanie do ŚDS „Zielona Przystań” i przeprowadza wywiad środowiskowy (warunki mieszkaniowe, bytowe – zaświadczenie o dochodach) w miejscu zamieszkania osoby starającej się o przyjęcie.
 2.  Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego  – Centrum Usług Społecznych, jako organ odpowiedzialny, podejmuje decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy.
 3. POBYT W ZIELONEJ PRZYSTANI JEST BEZPŁATNY

Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” należy:

 1. Skontaktować się z Kierownikiem/ Koordynatorem w/w Domu (tel.: 570 902 919), pracownikiem socjalnym w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, ul. Goldhammera 3, (tel.: 14 688 2108), którzy określają możliwość przyjęcia do ŚDS

Do podania należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (druk można pobrać na stronie internetowej lub w ŚDS „Zielona Przystań” w Tarnowie),
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu (druk można pobrać na stronie internetowej lub w ŚDS „Zielona Przystań” w Tarnowie),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 • zaświadczenie o dochodach
 • dane kontaktowe
 1. Jeśli placówka dysponuje wolnym miejscem pracownik socjalny z Centrum Usług Społecznych informuje o tym osobę wnioskującą o skierowanie do ŚDS „Zielona Przystań” i przeprowadza wywiad środowiskowy (warunki mieszkaniowe, bytowe – zaświadczenie o dochodach) w miejscu zamieszkania osoby starającej się o przyjęcie.
 2.  Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Centrum Usług Społecznych, jako organ odpowiedzialny podejmuje decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego dla uczestnika, Centrum Usług Społecznych wydaje decyzję kierującą do ŚDS na czas niezbędny do realizacji tego planu.